Bestyrelsen

Formand: Katrine Rogert Skovsgaard (INbetween)
formand@soroehandelogservice.dk

Næstformand: Lars Mortensen (Støvlet Katrines Hus)
naestformand@soroehandelogservice.dk

Kasserer: John Rindal (Fam. Ægir)
kasserer@soroehandelogservice.dk

Katrine Rogert Skovsgaard (INbetween)
aktivitetsudvalg@soroehandelogservice.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Pia Larsen (Sejers Konditori), Claus Hansen (Sorø Avis), Pernille Pedersen (Kaffebar), Louise Knudsen (Lange Guld Sølv & Ure) og John Rindal (Fam. Ægir)

Suppleanter: Line Fransson (Sorø Blomster) og Sanne Solstrand Olsen (Hos Olsen)
bestyrelsen@soroehandelogservice.dk