Bestyrelsen

Formand: Lars Mortensen (Støvlet Katrines Hus)
formand@soroehandelogservice.dk

Katrine Rogert Skovsgaard (INbetween)
naestformand@soroehandelogservice.dk

Kasserer: Helle M. Nielsen (Sparekassen Sjælland & Fyn)
kasserer@soroehandelogservice.dk

Katrine Rogert Skovsgaard (INbetween)
aktivitetsudvalg@soroehandelogservice.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Bettina Nielsen (Frisør AcaPella), Claus Hansen (Sorø Avis), Pernille Pedersen (Kaffebar) og John Rindal (Fam. Ægir)

Suppleanter: Steffen Beierholm (Steffens Vinduespolering) og Lars Jørgensen (Sorø VVS)
bestyrelsen@soroehandelogservice.dk