Bestyrelsen

Formand: Lars Mortensen (Støvlet Katrines Hus)

Næstformand/referent: Katrine Rogert Skovsgaard (INbetween)

Kasserer: Helle M. Nielsen (Sparekassen Sjælland & Fyn)

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Bettina Nielsen (Frisør AcaPella), Claus Hansen (Sorø Avis), Pernille Pedersen (Kaffebar) og John Rindal (Fam. Ægir)

Suppleanter: Steffen Beierholm (Steffens Vinduespolering) og Lars Jørgensen (Sorø VVS)