Seneste indlæg

  • Generalforsamling

    I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Sorø Handel og

  • Godt nytår

    Vi fra bestyrelsen vil gerne takke for et super fantastisk godt år.

  • Medlemsmøde

    Vi afholder medlemsmøde mandag d. 14.01.2019 kl. 18 på Fam.