Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Sorø Handel og Service

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Sorø Handel og Service

Mandag d. 11. marts 2019 kl. 19.00 på Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø

OBS: Spisning fra kl. 18.00.

Der tilbydes 2 retter menu inkl. kaffe/te og hjemmebagt kage 328,- som er selvbetalt.

Husk tilmelding til Bettina Nielsen bettina@aca-pella.dk

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning, herunder orientering fra udvalg.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent, herunder fremlæggelse af budget for det kommende år
5. Særlige forslag fra bestyrelsen eller medlemmer (mailes til formanden senest d. 1. marts)
6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
Bettina Nielsen (på valg, ønsker genvalg)
Steffen Beierholm (på valg, ønsker ikke genvalg til bestyrelsen men gerne 1. suppleant)
Lars Jørgensen (på valg, ønsker ikke genvalg til bestyrelsen men gerne 2. suppleant) Bestyrelsen forslår følgende til valg
Katrine Skovgaard, Inbetween
Claus Hansen, Sorø Avis
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt

Medlemsforslag skal indsendes senest 14 dage før generalforsamlingen. Suppleanter deltager i alle bestyrelsesmøder og har tale- men ikke stemmeret. Senest d. 12. marts på mail lars@stovletkatrineshus.dk

Forslag indeholdende vedtægtsændringer, der ønskes optaget på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 15. februar.

Med venlig hilsen Sorø Handel & Service

Lars Mortensen Formand