Elevstøtte

Provinshandelsstandens Understøttelsesforening giver støtte til elever

Medlemmerne af Sorø Handel og Service kan søge støtte til deres elever inden årets udgang.

Send din ansøgning pr. mail til:

bestyrelsesformand
Katrine Rogert Skovsgaard
formand@soroehandelogservice.dk