Vi holder åbent Grundlovsdag

Borgmester i Sorø Kommune Gert Jørgensen har den 23. marts 2023 ansøgt om dispensation fra lukketidsreglen på helligdage for butikkerne i Sorø by den 5. juni 2023 som er Grundlovsdag.

I ansøgningen oplyses det, at der afholdes det årlige arrangement Klassisk Køredag den 5. juni 2023, som er Grundlovsdag.

Der fremgår følgende af ansøgningen:

  • Klassisk Køredag er et årligt tilbagevendende arrangement og afholdes i år den 5. juni 2023.
  • Arrangementet afholdes i tæt samarbejde med, og på tværs af kulturinstitutioner, foreninger, forretninger og øvrige lokale aktører

Erhvervsstyrelsen har vurderet, at det beskrevne arrangement samlet set opfylder betingelserne for, at der kan gives dispensation efter § 2, stk. 2, i lov om detailsalg fra butikker m.v.

Erhvervsstyrelsen giver derfor dispensation til, at der kan ske detailsalg i butikkerne i Sorø by den 5. juni 2023 som er Grundlovsdag.

Dispensationen er kun gældende for butikkerne i Sorø by den 5. juni 2023 som er Grundlovsdag. Denne dispensation afhænger af at arrangementet Klassisk Køredag 2023 afholdes under de forudsætninger som er beskrevet i ansøgningen fra Sorø Kommune den 23. marts 2023.

Foto: SDL/Dit Sorø