GENERALFORSAMLING

Vi indkalder til generalforsamling den 20. september 2021 kl. 18.30 på Fam. Ægir:

Generalforsamlingen skulle ifølge vedtægterne have være afholdt i marts måned, men er flyttet pga. Corona-restriktionerne. Alle foreningens medlemmer og prøvemedlemmer er inviteret. Prøvemedlemmer har ret til at deltage i og ytre sig til generalforsamlingen, men de har ikke stemmeret og kan ikke stille op til bestyrelsen. Det er naturligvis muligt for prøvemedlemmer at melde sig ind i foreningen forud for generalforsamlingen og dermed opnå stemmeret mv.

SOHS serverer en sandwich fra Juice Club og et glas sodavand/øl/vin fra Fam. Ægir. Der kan naturligvis tilkøbes mere drikkelse i baren for egen regning.

Tilmelding skal ske til næstformand Katrine på katrine@inbetween.dk senest 1. september 2021. HUSK at medlemsforslag til generalforsamlingen skal indsendes senest 6. september 2021 til formand Lars på lars@stovletkatrineshus.dk

Dagsorden:

Punkt 1 Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden og formalier.

Punkt 2 Bestyrelsens beretning herunder orientering fra udvalg
Årets gang i foreningen og Aktivitetsudvalget.

Punkt 3 Fremlæggelse af revideret regnskab
Regnskab for 2020 fremlægges.

Punkt 4 Fastsættelse af kontingent, herunder fremlæggelse af budget for det kommende år
Budget for 2021 fremlægges.

Punkt 5 Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
Medlemsforslag skal indsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.

Punkt 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter
Bettina Nielsen (AcaPella), Claus Hansen (Sorø Avis) og Katrine (INbetween) er på valg – alle modtager genvalg.

Punkt 7 Valg af revisor og revisorsuppleant (vælges for 1 år)
Dorte Hahn (Realmæglerne) modtager genvalg.

Punkt 8 Evt.