Medlemsmøde og generalforsamling

Der indkaldes til medlemsmøde og generalforsamling i Foreningen Sorø Handel og Service

I henhold til vedtægterne skulle generalforsamlingen være afholdt i foråret 2020, som vi alle ved så er verden vendt op og ned. Så vi ta´r en lige en lang maratonaften!

Mandag d. 21. september kl. 19 på Støvlet Katrine Hus, Slagelsevej 63, 4180 Sorø.
OBS: Spisning er kl. 18.00

Husk tilmelding til spisning på mail til bettina@aca-pella.dk senest: d. 18.09.2020

SOHS er vært for mad og drikke + Kaffe med kage

Leder af Vej, Park og Trafik, Peder Neerup Madsen, vil ca. kl. 18.30 fortælle om fremtiden for Storgade, Torvet og parkeringsforholdene i bymidten.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning, hermed orientering fra udvalg.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent, herunder fremlæggelse af budget for det kommende år.
5. Særlige forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
6. På valg af bestyrelsesmedlemmer er:
Lars Mortensen, Støvlet Katrines Hus
Helle M. Nielsen, Sparekassen Sjælland-Fyn
Mads Haaning, Sorø Apotek
7. På valg af suppleanter er:
Lars Jørgensen, Sorø VVS
Steffen Beierholm, Vinduespudser
8. Valg af Revisor.
9. Eventuelt.

Medlemsforslag skal indsendes senest 14 dage før generalforsamlingen. Suppleanter deltager i alle bestyrelsesmøder og har tale- men ikke stemmeret. Senest d. 7. september på mail lars@stovletkatrineshus.dk

Med venlig hilsen
Sorø Handel & Service
Formand Lars Mortensen