Bestyrelsen – portræt

Hvem udgør bestyrelsen for Sorø Handel og Service, og hvorfor lægger de tid og energi i handelstandsforeningen? Læs mere her.

Lars Mortensen, Støvlet Katrines Hus
Lars Mortensen er formand for Sorø Handel og Service. Han har været med i handelsstands-foreningslivet i Sorø længe før SOHS blev stiftet i juni 2015 og har været restauratør på Støvlet Katrines hus i snart 20 år. Lars Mortensen er en ægte lokalpatriot, som spiller en vigtig rolle i de kommunale netværk, med ambitioner om at gøre Sorø endnu mere eftertragtet for turister og erhvervsvirksomheder.

Lars er glad for Sorø Erhvervsråd, som han synes er meget aktivt og målrettet arbejder på at forbedre erhvervsforholdene i Sorø. Han synes også, at borgmesterens besøg på alle byens små og store virksomheder (som gik ud på at finde ud af, hvad kunne gøres for at gøre det nemmere at drive virksomhed) rent faktisk gjorde ting nemmere.

”Jeg har været med længe. Og jeg gik med, fordi det er SÅ vigtigt, at vi alle sammen støtter lokalt op om at gøre Sorø til en bedre handelsby. At vi handlende bakker hinanden op, hjælper hinanden og forøger at få flere til at handle lokalt. Noget andet, som også er vigtigt og betyder rigtig meget, er at vi også er sammen om at tiltrække flere gæster og besøgende til vores by,” siger Lars Mortensen.

Bettina Nielsen, Frisør Acapella
Bettina Nielsen er næstformand og aktivitetsudvalgsformand i Sorø Handel og Service. Bettina, som er indehaver af Frisør Acapella, har været frisør i mange år og er én af sin salons fem uddannede frisører. Bettina har til alle tider været særdeles aktiv i det lokale foreningsliv, og som tidligere formand for butikkerne i Holberg Arkaden tog hun mange initiativer til at få skabt liv på det overdækkede strøg.

”Fællesskabet er vigtigt. At vi forretningsdrivende er FÆLLES betyder så meget. Da jeg startede som aktivitetsformand, var min drøm at samle alle vores opgaver. Og fordele dem, så det ikke altid er de samme, som står med alt ansvaret. Og jeg synes, at det fungerer. Vi har et hammergodt sammenhold. Alle, som melder sig, er engagerede, VIL byen og VIL handelslivet,” siger Bettina Nielsen.

Bettina er også glad for alle de tilbagemeldinger, hun får fra sine kunder.

”Det gør, at jeg ikke opgiver. Vi bliver ved, til vi blomstrer. Det er dejligt, når folk ikke har kunnet finde en parkeringsplads og tænker, at det er fordi Sorø er så travl en handelsby.”

Acapella-Bettina har også lært meget i arbejdet for Sorø Handel og Service. Lærdom, som har gjort hende bedre rustet, bedre til at planlægge og bedre til at lave arrangementer som rykker.

”Mine store udfordringer har været at finde ud af, hvordan spillet fungerer. De kommunale regler. Hvornår, hvordan og hvem man spørger, hvis man gerne vil have Torvet eller Storgade afspærret. Men det kan jeg nu, og er i det hele taget blevet bedre til at planlægge. Og ved sidste møde lavede vi ikke bare en plan for 2020. Men også en, som rækker flere år frem,” fortæller Bettina.

Mads Haaning, Sorø Apotek
Mads Haaning overtog Sorø Apotek i 2016. Og kom med i SOHS’ bestyrelse som suppleant. Fordi der har været mange moderniseringer på apoteket, har han ikke haft så meget til SOHS, som han gerne ville, men siger:

”Som detailhandlende mener jeg, at det er afsindigt vigtigt, at vi står sammen og udnytter vores synergieffekt. De fleste os har butikker i centrum i denne dejlige by. Men vi er i stor konkurrence med storcentrene, hvor jeg også selv handler. Og med nettet, hvor jeg også køber ting. Det stopper aldrig. Så derfor er det vigtigt, at vi tænker langsigtet – og arbejder meget sammen med kommunen. Vi vil gerne have flere butikker. Men vi vil så sandelig også gerne trække nye borgere og besøgende til – og nye virksomheder.”

For Mads Haaning er den mest målrettede indsats, som han og Sorø Apotek kan gøre, baseret på det personlige benarbejde:

”Vi kan sagtens sætte skilte op med, at lokal handel i dag også sikrer, at den er der i morgen. Men vi skal bevidstgøre kunderne og borgerne om, at det ikke er en selvfølge, at de og vi har en midtby med fysiske butikker, som kan give den personlige betjening. Og det er lige dér, et vi kan gøre forskellen. Ved at give kunden den gode oplevelse. Ydelsen er det, folk forventer. Oplevelsen er den gode kundeservice, hvor vi giver noget ekstra og går i dialog med kunderne. Og derfor er det også nødvendigt, at vi ser på os selv,” mener Mads Haaning.

Signe Dahl Lumholt, Dit Sorø
Signe Dahl Lumholt er webmaster i Sorø Handel og Service. Hun har været i aktivt medlem af foreningen i flere år, fordi hun er medejer af medievirksomheden Byportalerne.dk, som bl.a. omfatter Dit Sorø.

”Hvis der ikke er nogen handel, er der ikke nogen by, og hvis der ikke er nogen by, er der ingen byportal,” konstaterer hun.

”Jeg har arbejdet med Dit Sorø siden 2010 og andre byportaler på Sjælland siden 2014, og det er tydeligt, at handelslivet i de mindre danske byer er hårdt presset af centralisering. De landsdækkende erhvervsorganisationer, som Dansk Industri og Dansk Erhverv, er kun til gavn for de store virksomheder. Danske kommuner kan også have en tendens til mest at servicere de største virksomheder i kommunen. Derfor er det vigtigt, at vi andre slutter os sammen, så også små erhvervsdrivende får den VIP-behandling, de bør have. Ikke kun for vores skyld, men for alle borgere, som ønsker en blomstrende by,” tilføjer hun.

Katrine Skovsgaard, INbetween
Katrine kalder sig selv ”en af de nyere”. Både som butiksindehaver i Sorø og i bestyrelsen for Sorø Handel og Service. Men med en opvækst i Gørlev, med lokalt engagerede forældre, er hun ikke i tvivl om, at der IKKE sker noget i provinsen, hvis ikke man selv gør noget.

”På listen over handelsbyer, der vil være tilbage i Danmark i 2040, er Sorø dømt ude. Og det kommer også til at ske, hvis vi ikke alle sammen åbner op og er med til at trække. Generelt oplever jeg soranere som nogen, der gerne vil støtte op om den lokale handel. Men det os, der gerne vil have kunder i vores butikker, som skal levere på forskellige måder,” siger Katrine.

Katrine beskriver sig selv som en handlende med en eventmager i maven. Derfor er hun og hendes INbetween også sponsor flere klubber, f.eks. Eagles Cheerleaders og LBI fodbold. Sponsoraterne laver hun, fordi hun er dybt involveret i det lokale foreningsliv, som hendes børn deltager i. Men naturligvis også for at trække kunder til sin butik. Og egentlig er det meget simpelt og enkelt:

”Jeg tror på, at hvis man giver noget den ene vej, så kommer der også noget den anden,” siger Katrine.

Claus Hansen, Sorø Avis
Claus Hansen har siden oktober 2018 været bladchef på Sorø Avis. Da han startede, skrev Sjællandske, at handelslivet i Sorø Kommune kunne forvente medvind og medspil fra Sorø Avis’ side med Claus ved roret.

Selv sagde han dengang: ”For mig handler det i første omgang om at vinde – men en forudsætning for at vinde er, at man er med. Vi skal være med til at skabe liv og aktivitet i det område, vi udkommer i.”

Claus Hansen siger nu: “Jeg er med i SOHS, fordi jeg mener det er en vigtig opgave som ugeavis at være med til at skabe opmærksomhed om byens aktiviteter. SOHS gør en forskel, fordi de bidrager positivt til at gøre Sorø til en attraktiv handelsby. Deres aktiviteter påvirker kunderne til at tænke lokalt, før de vælger andre handelssteder, og derved bidrager til at skabe øget kundestrøm og omsætning.”

“Det vigtigste, for at en by som Sorø kan bevare sin status som handelsby, er at man skal kunne samarbejde på tværs af organisationer, kommune og erhverv med det fælles formål at gøre borgerne opmærksom på den lokale handels betydning for bl.a. huspriser, lokale arbejdspladser samt tiltrække nye tilflyttere,” tilføjer han.

Helle M. Nielsen, Sparekassen Sjælland Fyn
Helle er kasserer i Sorø Handel og Service, og hun har altid ønsket at være verdensmester i det lokale.

Dét sagde hun til Sjællandske, da hun i 2016 tiltrådte som ny filialdirektør i Sparekassen Sjællands afdeling i Dianalund. Og sådan har hun det fremdeles, efter hun sidste år fik samme post i bankens afdeling i Sorø – og overtog pladsen i Sorø Handel og Service efter sin forgænger i banken i Storgade.

”Sorø Handel og Service har stor betydning. For Sorø By og for mig og min bank. Et driftigt erhvervs- og butiksliv er det vigtigste, når man skal tiltrække tilflyttere og fastholde dem,” mener Helle M. Nielsen, som er fuld af beundring for resten af SOHS’ bestyrelse – der er fyldt med folk, hun kalder ”ildsjæle”.

Lars Jørgensen, Sorø VVS
Lars Jørgensen har selv været aktivt medlem af bestyrelsen, men nu nøjes han med at være suppleant, fordi han ikke har tiden til det aktive arbejde.

”Jeg er kun lidt med på sidelinjen, for at det hele skal kunne hænge sammen for mig som selvstændig,” forklarer Lars Jørgensen, som er begejstret for SOHS’ arbejde.

”Det er vigtigt, at vi står sammen i en by som vores. Og vigtigt, at nogen tager teten, ellers sker der ikke noget,” konstaterer Lars Jørgensen.

Steffen Beierholm, Vinduespudser
Steffen har længe været en aktiv del af Sorøs erhvervsliv og sagde ja til bestyrelsen, da han vare blevet presset længe nok. Men som han selv forklarer, så er han nok mere den praktiske type, som sørger for afspærringer ved arrangementer og den slags. Og ikke én, som er til lange og mange møder.

”Generelt synes jeg, at foreningen gør et rigtigt godt stykke arbejde, der er behov for i en by som vores. For mig selv som selvstændig, har det været en stor hjælp at være med i SOHS, og jeg er sikker på, at mange ting er gået nemmere, fordi jeg er en del af et fællesskab. Bare sådan noget som kontakt med banker og den slags,” siger Steffen Beierholm.