Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Sorø Handel og Service

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Sorø Handel og Service
Mandag d. 26. marts 2018 kl. 19.00 på Hotel Postgaarden Sorø

Der vil være spisning fra kl. 18.00. Der tilbydes 2 retter inkl. kaffe/te 250,- som er selvbetalt.

Husk tilmelding til vivi_korup@hotmail.com

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning, herunder orientering fra udvalg.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent, herunder fremlæggelse af budget for det kommende år
5. Særlige forslag fra bestyrelsen eller medlemmer (mailes til formanden senest d. 12. marts)
6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
Lars Mortensen Formand (på valg, ønsker genvalg)
Vivi Korup Kasserer (på valg, ønsker ikke genvalg)
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt

Medlemsforslag skal indsendes senest 14 dage før generalforsamlingen. Suppleanter deltager i alle bestyrelsesmøder og har tale- men ikke stemmeret.

Senest d. 12. marts på mail lars@stovletkatrineshus.dk

Forslag indeholdende vedtægtsændringer, der ønskes optaget på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 15. februar.

Med venlig hilsen
Lars Mortensen
Formand