Brændende platform eller vulkan i udbrud!

Sorø Handel & Service inviterer til foredrag om DETAILHANDELENS FREMTID ved Dorthe Bjerre fra Synergii.dk

Det sker tirsdag d. 27. februar kl. 18 på Hotel Postgården. Mødet starter med sandwich og lidt at drikke. Tilmeld dig via kontaktformularen nedenfor eller hos aktivitetsformand Bettina Nielsen, Frisør AcaPella, bettina@aca-pella.dk

35 milliarder kroner. Så mange penge vil de danske forbrugere bruge på nethandel i år. Sådan lyder den dystre prognose fra fagfolk og eksperter. Endnu værre er at hovedparten af pengene ryger til udlandet, hvor bl.a. Zalando, Ebay og Amazone nyder godt af de mange danske kunder. Det forandrer bymidter i hele landet.

Fysiske butikker lukker som aldrig før. Tomme butiksruder breder sig i bymidten. Affolkning truer. Detailanalyser forudser, at seks ud af syv handelsbyer forsvinder i løbet af de næste 10-12 år. Den brændende platform for detailhandlen, som vi har talt om i efterhånden mange år, er blevet virkelighed. Og det bliver til en vulkan i udbrud, hvis ikke vi gør noget radikalt anderledes nu. Uden attraktive bymidter fulde af oplevelser, handel, god service, unikke detailhandels koncepter og liv vil den negative spiral blive endnu stærkere, og vi vil få et kommunekort, der er skævvredet til det ukendelige.

Heldigvis er der håb – endnu. Gode eksempler på kommuner og bymidter der klarer sig flot trods den hårde konkurrence fra større byer og nethandlen. Eksempler hvor både gamle og helt nye butiksmiljøer blomstrer op, og hvor resultaterne er så gode, at de skaber overskrifter langt ud over kommunegrænserne.

Disse byer og kommuner vækster ikke på grund af held og tilfældigheder. De vækster, fordi der satses hårdt på åben dialog og samarbejde. Samarbejde mellem parter, der normalt ikke samarbejder så tæt: kommunen, handelsstandsforeningen, ejendomsejerne og detailhandlerne.

I disse kommuner laves der med vilje ”huller i hegnet” mellem parterne for sammen via nye såkaldte byledelser, der formår at binde offentlige og private interesser sammen. I fællesskab skabes oplevelser, handel, god service, unikke detailhandels koncepter og liv. Til glæde for kommune, butikker og borgere.

En levende bymidte skabes kun, når der er skabt en platform for samarbejdet. Find ildsjælene med de gode ideer. Giv dem alle plads. Accepter at processen tager tid. Men den kan absolut være ventetiden værd. For en levende bymidte kan smitte af på hele kommunen med øget tiltrækning af nye spændende virksomheder og kvalificeret arbejdskraft samt øget bosætning.

[contact-form-7 id=”484″ title=”Tilmelding”]