Mødereferat

Lars Mortensen og Bettina Nielsen siger tak for et godt møde

Vi blev budt velkommen af Christina Torp fra Comwell Sorø Stor Kro. Christina fortalte hvad der sker på Comwell i øjeblikket, de er ved og bygge om i hele under etagen af hotellet. Dette bliver til restaurant/bar område, og det vi kender i dag som restauranten bliver lavet om til møde/festlokale.

Ved middagen smagte vi på herlighederne.

sohs-best2Efter middagen bød Formand Lars Mortensen velkommen til mødet. Lars takkede for året 2016, en speciel tak til Aktivitetsgruppen for deres indsats i 2016. Den ånd/kampgejst der er startet skal forsætte, vi må og skal samle byen. Der ligger et arbejde forude for alle medlemmer i foreningen om at løfte denne opgave sammen, en opfordring fra formanden/bestyrelsen i Sorø Handel & Servise er og være åbne, positive, imødekommende når der kommer gæster til byen, at vi hjælper og taler positivt.

Vi opfordrer også alle butiksindehavere til at ordne uden foran deres butik for affald og ukrudt, så gæster/kunder bliver mødt med en ren by. Vi kan oplyse at træerne i Storgade vil blive beskåret, når Kyndelmissen er overstået, og der vil være lys i træerne d. 28. januar.

Vi arbejder på at få Bruno Christensen til Sorø og holde et foredrag for os.

HUSK SORØ HANDEL & SERVICE HOLDER GENERALFORSAMLING D. 20.03.2017 – TID OG STED KOMMER.

Vi vendte også de kommende aktiviteter: Hent Aktiviteter i Vestsjællands hyggeligste Købstad 2017. Det der kan tilføjes er: BRUG NU DET SOM ET VÆRKTØJ, til jeres butikker, her har I alle datoer for hvad der kommer i 2017, der kan komme enkelte ændringer i form af tidspunkter på de forskellige aktiviteter, men datoerne ligger fast. Se også på Dit Sorø og her på hjemmesiden.

Vi anbefaler alle om og gøre lidt ud af jeres butiksvinduer lørdag d. 28.01 (Kyndelmisse). Vi ved der kommer mange gæster ude fra, så skal de da lige se hvad vi kan i lille Sorø.

Under evt. blev der talt om en aften åben og der var forslag til evt. fredag d. 28.04.2017. Aktivitetsgruppen mødes tirsdag d. 24. januar, og her vil gruppen tage stilling til dette.

Har I spørgsmål til noget af alt dette, er I velkomne til og sende en mail til mig på bettina@aca-pella.dk
Eller ringe på 40852788 helst imellem 8-9 eller efter kl. 17.30

Med venlig hilsen / Best regards
På bestyrelsens vegne
Aktivitets formand
Bettina Nielsen
Mobil. 40852788